Referat fra Generalforsamling

Referat af møde i Aarhus Katedralskoles Venner den 9. juni 2020 kl. 16:30

Til stede: Elisabeth Jepsen, Søren Korshøj Laursen, Trine Klinge, Anne Kjær, Lone Eibye Mikkelsen og Christina Troelsen. Afbud: Dan Enok Sørensen, Jacob Østergaard

 1. Valg af referent
  Christina blev valgt som referent.

 2. Siden sidst på skolen v. Lone
  Det har været et usædvanligt forår, først med nedlukning pga. corona, nødundervisning og nu genåbning med en reduceret eksamens- og prøveplan i forhold til hvad det plejer at være. Der har været ydet en fantastisk indsats både fra eleverne, som er gået på med krum hals og lærerne, som har leveret virtuel undervisning fra dag ét. Det er en meget anderledes studentertid for 3.g’erne, men skolen prøver at gøre det så festligt som muligt under de givne omstændigheder. Der bliver holdt en særlig Huebegivenhed den 22. og 23. juni, og dimissionen den 26. juni bliver holdt for alle klasserne enkeltvis, alt 11 gange i løbet af dagen. Vi håber at næste skoleår kan starte som vanligt, men de endelige retningslinjer kommer først senere, så vil det vise sig hvordan skolestarten og efteråret kommer til at forløbe.

 3. Årsregnskabet og budget for næste år
  Årsregnskabet blev gennemgået og påtegnet af bestyrelsen.
  Budgettet for næste år blev gennemgået. Medlemstallet er pt. 216 medlemmer og det falder fortsat, dog ikke drastisk. Vi forventer et underskud på 12.-13.000 kr. i år, hvilket betyder, at vi stadig kan uddele legater og afholde konkurrencer.

 4. Arosia - herunder rejsebeskrivelser og mhp trykning af Arosia-bladet udfærdiges dagsorden til generalforsamlingen.
  Årsregnskabet er klar til Arosia og der er indkommet rejsebeskrivelser, hvor af der udvælges 2-3. Der bliver ingen jubilartale i år, da dimissionen er ændret, men der kommer et interview med en jubilar i årsskriftet.

 5. Planlægning af generalforsamling, herunder datofastsættelse.
  Generalforsamlingen afholdes torsdag 1. oktober 2020 kl 19.00. Dagsorden er som beskrevet i vedtægterne.

 6. Afgørelse af konkurrencen
  Der var indkommet i alt 11 tekster til skrivekonkurrencen og 5 billeder til kunstkonkurrencen – et yderst flot resultat! Bestyrelsen gennemgik bidragene og udvalgte vinderne af 1., 2. og 3.-pladsen i begge konkurrencer.

 7. Næste møde
  Næste møde holdes torsdag 20. august 16:30.

 8. Evt.
  Ingen punkter.

Ref. : Christina Troelsen

Vedtægter

Vil du se Aarhus Katedralskoles Venners vedtægter?

Så klik her