Elever fortæller om hverdagen på Katedralskolen

Læs med her, hvor tre elever fra henholdsvis 1.g, 2.g og 3.g fortæller om deres hverdag på skolen, som den ser ud lige nu.

Sabrina Roadwal, 1.s. Har bioteknologi A og matematik A

I mit studieretningsfag bioteknologi arbejder vi for tiden med laktose-intolerance, hvor vi kommer helt ind i kroppen og blandt andet også arbejder med kroppens byggesten og enzymers funktioner. Niveauet er højt, og det kræver hårdt arbejde fra start, men det er det hele værd i sidste ende. Vi har også lige lært om de forskellige regressioner, der findes, og det er, som om en ny verden er blevet lukket op!

Billede af Sabrina

På grund af corona har vi ikke mulighed for at tilbringe pauserne med vores andre kammerater på årgangene, så vi bruger som regel pauserne på at gå ud i byen for at købe frokost, og derefter sætter vi os ind i det næste lokale, vi skal have undervisning i.

Billede af naturvidenskabelig undervisning

Det er ikke så længe siden, at vi kom i vores nye klasser efter grundforløbet. Det har været lidt mærkeligt at skulle vænne sig til at gå i klasse med nye mennesker. Men jeg synes, vi har fået et rigtig godt sammenhold, og alle virker til at være glade for at gå i klassen.

 

August Daa Horshauge, 2.k. Har design og arkitektur A og matematik A

Jeg har valgt studieretningen med design og arkitektur A, fordi jeg længe har interesseret mig for grafisk design og arkitektur. Jeg er typen, der brugte sine konfirmationspenge på Montanareoler og under nedlukningen byggede sin egen seng. Derfor var det skolens unikke linje med design og arkitektur, der afgjorde mit valg af gymnasium. Efterfølgende er jeg også blevet rigtig glad for skolens rummelige og skæve miljø.

På designlinjen har man faget informatik på C-niveau – og det var dagens første modul. Meget tidstypisk var dagens første modul virtuelt, da vores informatiklærer er nærkontakt til en smittet. Lige nu arbejder vi med IT-sikkerhed, hvor vi har lært om de forskellige dele inden for kryptografi såsom hashing og digitale signaturer. Til tider synes jeg, faget kan være lidt abstrakt, men det er et vigtigt fag – især taget i betragtning af, hvor meget vi benytter internettet, og hvor lidt vi kender til det. 

Billede af August

I 2.g har jeg valgt at trække fysik op på B-niveau, da det spiller godt sammen med de konstruktionsmæssige dele af arkitektur. I fysik har vi lige afsluttet vores forløb om mekanik og er nu begyndt på kernefysik. Timerne består oftest af opgaver, forsøg og tavlegennemgang af læselektien, hvor der er plads til spørgsmål (dem har vi en del af). Til blokken i dag skulle vi læse om leptoner og de kvarker, som protoner og neutroner består af.

I pausen tog jeg med et par klassekammerater på Dokk1 i et mislykket forsøg på at begynde på weekendens matematikaflevering. Normalt tilbringer jeg de fleste pauser i en crowdet kantine med min klasse i duften af stegte kartofler.

Tredje blok stod på mit valgfag, psykologi. Det valgte jeg både af interesse, men også for jeg vil koble faget med design og arkitektur i min SRP i 3.g. Jeg har fra start planlagt at skrive om, hvorfor mennesket synes noget er æstetisk smukt, og andet er grimt. Lige nu lærer vi om udviklingspsykologien, hvor vi i timen i dag undersøgte risiko- og resiliensfaktorer for en sund opvækst. Timerne består oftest af en gennemgang af teorien fra læselektien, som vi efterfølgende overfører til nogle konkrete cases, vi diskuterer på klassen.

 

Toke Hersted Heinrich, 3.r. Har musik A og matematik A

Dagen startede med matematik klokken 8.00. Vi skulle arbejde med Verhulst – en belgisk matematiker, som har udledt formler, der kan bruges til at beregne befolkningsstørrelser. I timen skulle vi forsøge at komme frem til de samme formler som ham og udlede dem på ny. Verhulst gjorde det allerede i 1800-tallet uden de matematiske hjælpemidler, som man har i dag, og det var derfor interessant også at opleve matematik som et historisk fag.

Næste time var oldtidskundskab, og her arbejdede vi med græske skulpturer, nærmere bestemt kouros-statuer fra den arkaiske tid. Ligesom i matematiktimen var det vildt at opleve, hvad man har kunnet historisk set og ikke mindst i den arkaiske tid for over 2.500 år siden.

Så var det tid til frokostpause. Nogen tog en smuttur væk fra skolen eller gik i kantinen for at købe mad. Jeg endte med at bruge det meste af min pause på at tabe i kortspil.

Den efterfølgende religionstime stod i den lidt alternative kristendoms navn. Vi læste artikler fra nogle sognepræster og deres meget forskellige syn på blandt andet reinkarnation og spiritualitet.

Billede af musikundervisning

Til sidst skulle vi have musik. Timen handlede om nogle af de afleveringer, som vi havde lavet inden jul, og her var der både tid til at vise gode løsninger frem og fremhæve ting, som man skulle være opmærksom på en anden gang. Skriftlig musik er opdelt i to hovedområder: M1 og M2. M1 handler om akkordlæsning, funktionsanalyse og melodisk, harmonisk og rytmisk analyse. M2 handler om selv at arrangere et trestemmigt kor, en basstemme og en trommestemme ud fra en given melodi.

Mine studieretningsfag musik A og matematik A hænger på mange måder sammen, for eksempel når man snakker om intervaller og tonehøjde. Jeg synes også, at de to fag komplimenterer de andre gymnasiefag rigtig godt. Til sidst i timen påbegyndte vi et nyt forløb om rapmusik. Vores musiklærer delte en forløbsoversigt med os og holdt et oplæg om hiphoppens tidlige historie.

Da klokken blev 15.15, skyndte vi os hjem for at holde fri.