Alumneportræt: Mia Tang

Mia Tang: ”Find dig selv og gå benhårdt efter det, som gør dig glad!” Mia er tidligere elev på Aarhus Katedralskole. I dag er hun aktiv i politik og arbejder som kommunikationsansvarlig i en brancheorganisation. I sin gymnasietid lærte hun at forholde sig kritisk og analytisk og ikke mindst, at der skal en oprigtig interesse til at drive hende fremad.

Hvad er dit navn og alder, og hvornår dimitterede du fra skolen? 

Jeg hedder Mia Tang og er 50 år. Jeg blev matematisk student i 1990 fra 3.z.

Hvad har du beskæftiget dig med, siden du blev student på Aarhus Katedralskole, og hvad laver du i dag?

Efter gymnasiet tog jeg ud at rejse, hvilket jeg vil anbefale alle unge. Efter mange års skolegang er det sundt at få tid til at finde sig selv, og jeg havde et godt år i Italien.

Efterfølgende blev jeg cand.mag. fra Aarhus Universitet, men min egentlige drøm var at blive journalist. Derfor rejste jeg til England og tog en overbygning derovre, og siden har jeg arbejdet som journalist.

I år 2000 flyttede jeg til København og har de sidste mange år boet i Dragør. Jeg er i dag kommunikationsansvarlig i en brancheorganisation og bruger en del af min fritid på politik. Jeg sidder i byrådet for Konservative og har også to gange været opstillet til Folketinget.

 

 

Hvad husker du særligt fra din tid på Aarhus Katedralskole?

For mig var gymnasiet en frisk start. Jeg havde ikke trivedes specielt godt i min folkeskoleklasse, men fik i gymnasiet en ny og meget blandet vennekreds, som jeg stadig tænker tilbage på med glæde. Vi havde et godt sammenhold, som gav mig utrolig meget.

Samtidig var det også både fedt og krævende at blive mødt med nye og langt højere faglige krav. Jeg havde kedet mig en del i folkeskolen, men pludselig var der brug for at gøre en ordentlig indsats for at klare sig godt. Mine første standpunktskarakterer var virkelig dårlige, men det blev heldigvis bedre derfra.

Hvilken indflydelse har dine tre år på Aarhus Katedralskole haft på dine efterfølgende valg i din karriere?

Jeg vidste, at jeg ville være journalist, allerede før jeg valgte gymnasiet, så det påvirkede ikke på den måde mit karrierevalg. Men jeg valgte den samfundsfaglige linje, og den satte en streg under min politiske og samfundsmæssige interesse. Vi havde nogle rigtig gode diskussioner, og jeg gik jo i gymnasiet, da muren faldt i 1989, så der var meget at tale om! Det er sundt at lære, at der kan være totalt modsatrettede holdninger til et emne. 

Hvad lærte du om dig selv i dine tre år på skolen, og har det givet dig særlige styrker efterfølgende?

En vigtig erkendelse var, at jeg er klart bedst til de fag, som interesser mig, hvilket sås tydeligt på mine karakterer. Jeg er dårlig til at koncentrere mig, hvis noget keder mig, og det har jeg haft liggende i baghovedet senere, når jeg fx søgte nye jobudfordringer.

Jeg kan sætte mig ind i hvad som helst, men hvis jeg for alvor skal blive god til det, så skal det helst interessere mig for alvor.

Jeg lærte også at forholde mig kritisk og mere analytisk til informationer, hvilket har været en styrke i mit arbejdsliv. Det kan jeg også kun anbefale, når man færdes på SoMe.

Har du et godt råd, du gerne vil give med på vejen til eleverne?

Find dig selv og gå benhårdt efter det, som gør dig glad. Hvis jeg søger en medarbejder, er det ikke dit karaktergennemsnit, der interesserer mig. Du skal selvfølgelig mestre jobbet, men jeg forholder mig i dén grad også til, hvem du er som menneske, og hvad du kan bidrage med som min gode kollega.

Eller sagt på en anden måde: Det er ikke nok at være dygtig. Selvfølgelig betyder dit snit noget for dit uddannelsesvalg, men rigtig mange vælger forkert, fordi de forsøger at leve op til egne eller andres forventninger om en smart uddannelse. Så brug tid på at finde den rigtige hylde og tro ikke, at en lang videregående uddannelse nødvendigvis er det eneste saliggørende. Der er et hav af spændende muligheder. Så hvad har DU lyst til?

Det gode råd må være: Fyr den af!