Vægmaleri i elevkantinen

Kunstner Eske Touborg har givet skolens elevkantine et nyt udtryk med et stort og farverigt vægmaleri, der indkapsler skolens værdier om demokrati og mangfoldighed. Eske har derudover draget inspiration fra den udvikling – og selvudvikling – der sker, når man går på gymnasiet. Det gælder både, hvordan man udvikler sig som mennesker, og hvordan ens blik åbner sig for verden. Det er skolens kunstudvalg bestående af lærere og elever, der har besluttet, at elevkantinen skulle udsmykkes med et vægmaleri.

Eske har selv været elev på Aarhus Katedralskole og blev student i 2015. Han har siden begyndelsen af sin gymnasietid arbejdet som graffitikunstner og udgivet flere bøger om dette. Udover det nye vægmaleri på skolen er hans værker at finde flere steder i Aarhus på store gavle og facader.

Eske Touborg vælger maling

Eske Touborg maler

Det færdige vægmaleri