Alumneportræt: Esben Cordes

Tiden på Katedralskolen gav Esben Cordes masser af social selvtillid og tro på egne faglige evner. I dag arbejder han som departementschefsekretær i Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri og mindes sin gymnasietid som ”én lang fest”

 

Hvad er dit navn og alder, og hvornår dimitterede du fra skolen?

Esben Cordes, og jeg er 34 år. Jeg dimitterede fra Aarhus Katedralskole i 2008 fra 3.N med samfundsfag og matematik på A-niveau.

 

Hvad har du beskæftiget dig med, siden du blev student på Aarhus Katedralskole, og hvad laver du i dag?

Efter et velfortjent sabbatår, hvor jeg blandt andet arbejdede for PostNord i Risskov, søgte jeg ind på jurastudiet i København, hvor jeg startede i 2009 og dimitterede fra i 2015.

Da jeg blev færdig på studiet, fik jeg job som advokatfuldmægtig hos Kromann Reumert, og fik advokatbestalling i 2018. Efter en ansættelse som in-house advokat i en større industrivirksomhed, fandt jeg dog ud af, at jeg nok ikke interesserede mig specielt meget for advokatgerningen. Derfor fik jeg i 2019 job i Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri (daværende Miljø- og Fødevareministeriet), hvor jeg har arbejdet siden. Her har jeg primært arbejdet i departementets juridiske kontor, men varetager for tiden tjansen som departementschefsekretær.

Esben Cordes 

Hvad husker du særligt fra din tid på Aarhus Katedralskole?

Jeg havde virkelig en dejlig gymnasietid og har kun gode minder fra Aarhus Katedralskole. Jeg vil særligt fremhæve min helt fantastiske klasse. Vi havde et helt unikt sammenhold. Vi gik op i skolen og lektierne, men samtidig forstod vi virkelig at feste. Jeg husker egentlig gymnasietiden som én lang fest. Jeg synes, det er vigtigt at prioritere det sociale i sin tid på gymnasiet. Så må lektierne godt komme lidt i anden række.

 

Hvilken indflydelse har dine tre år på Aarhus Katedralskole haft på dine efterfølgende valg i din karriere?

Jeg lærte en masse om grundighed, om at læse godt op og være forberedt. Det kom mig til gode på jurastudiet, som i høj grad handler om flid. Jeg lagde nok flest kræfter i lektierne i 1.- og 2.g, og opbyggede derfor nok en vis grad af goodwill hos lærerne, som gjorde, at jeg kunne slappe lidt mere af senere i gymnasietiden. Jeg fik gennem historie- og samfundsfagstimerne vakt min interesse for samfundsforhold, hvilket var udslagsgivende i forhold til at studere jura og senere få job i et ministerium.

 

Hvad lærte du om dig selv i dine tre år på skolen, og har det givet dig særlige styrker efterfølgende?
Jeg fik en masse selvtillid socialt og tro på mine egne evner fagligt. Jeg gik ikke nødvendigvis specielt meget op i skolen i mine folkeskoleår, men jeg lærte, at hvis jeg forberedte mig og læste op, så kunne jeg klare mig ganske udmærket til eksaminerne. Det brugte jeg i høj grad på jurastudiet, men også i mit job som embedsmand, hvor det også forventes, at jeg har styr på ofte komplicerede sager.

 

Har du et godt råd, du gerne vil give med på vejen til eleverne?

Husk at have det sjovt. Prioritér at tage til fest, og prioritér dit sociale netværk. Skidt pyt med at du ikke lige får 12 i alle fag – det hele skal nok gå.